Metody pracy w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym


Metody i formy pracy jakie wykorzystuje się podczas zajęć dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia. W pracy nauczyciele - terapeuci korzystają z uznanych w oligofrenopedagogice metod i pomocy dydaktycznych. Nie istnieje żadna, jedynie słuszna metoda czy koncepcja, ponieważ każda posiada dobre i słabe strony.

Nauczyciel, wychowawca zawsze będzie napotykał różne problemy, których rozwiązanie wcale nie jest oczywiste i nie przychodzi bez wysiłku, lecz istotne jest już samo poszukiwanie drogi do celu, jakim jest pokonanie barier rozwojowych dziecka upośledzonego.

Każda aktywność dziecka jest wzmacniana pozytywnie, podkreślana jest jego przydatność i znaczenie w grupie i akceptacja dla jego cech indywidualnych. Współpraca z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka wspiera nasze działania i pozwala na wnikliwą ocenę zewnętrzna realizowanych założeń.

Metody i formy pracy:

- Muzykoterapia
- Komunikacja alternatywna AAC, C-EYE
- Neurorehabilitacja bazująca na interfejsie wzrokowym
- Programy aktywności Knillów
- Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne (m. Jacobsona)
- Terapia ręki
- Kinezjologia edukacyjna Dennisona
- Integracja sensoryczna
- Metoda krakowska
- Stymulacja polisensoryczna
- Ćwiczenia usprawniające samoobsługę żywieniową oraz trening czystości
Nasi SpecjaliściPaulina Haba - nauczyciel, pedagog specjalny, tyflopedagog, terapeuta ręki
Paulina Haba
nauczyciel, pedagog specjalny, tyflopedagog, terapeuta ręki
Joanna Gierszewska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Joanna Gierszewska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Magdalena Kotlińska - pomoc nauczyciela
Magdalena Kotlińska
pomoc nauczyciela
Elżbieta Pacyna-Małysz - pomoc nauczyciela, terapeuta zajęciowy
Elżbieta Pacyna-Małysz
pomoc nauczyciela, terapeuta zajęciowy
Krystyna Sadowska - fizjoterapeuta
Krystyna Sadowska
fizjoterapeuta
Anna Jesse - fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej
Anna Jesse
fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej
Katarzyna Fiuk - logopeda
Katarzyna Fiuk
logopeda
Weronika Jaskulska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Weronika Jaskulska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Katarzyna Furs - fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, pedagog,  oligofrenopedagog
Katarzyna Furs
fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, pedagog, oligofrenopedagog
Anna Dziemianko - pedagog
Anna Dziemianko
pedagog
Paweł Kozłowski - fizjoterapeuta
Paweł Kozłowski
fizjoterapeuta
Magdalena Bełka - muzykoterapeuta
Magdalena Bełka
muzykoterapeuta
Anna Kozieł - nauczyciel, pedagog specjalny, terapeuta ręki, terapeuta EEG Biofeedback
Anna Kozieł
nauczyciel, pedagog specjalny, terapeuta ręki, terapeuta EEG Biofeedback
Dorota Otto - nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagog, edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, terapia behawioralna
Dorota Otto
nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagog, edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, terapia behawioralna
Ewelina Szulc - pomoc nauczyciela
Ewelina Szulc
pomoc nauczyciela
Anna Skobel - nauczyciel języka polskiego, neurologopeda
Anna Skobel
nauczyciel języka polskiego, neurologopeda
Tatiana Gołubińska - nauczyciel, oligofrenopedagog
Tatiana Gołubińska
nauczyciel, oligofrenopedagog
Paulina Kiliańska - nauczyciel edukacji specjalnej, oligofrenopedagog
Paulina Kiliańska
nauczyciel edukacji specjalnej, oligofrenopedagog
Maria Piątek - pomoc nauczyciela
Maria Piątek
pomoc nauczyciela
Aneta Rudzka - fizjoterapeuta, pomoc nauuczyciela
Aneta Rudzka
fizjoterapeuta, pomoc nauuczyciela
Aleksandra Kasak - pomoc nauuczyciela
Aleksandra Kasak
pomoc nauuczyciela


Nasi partnerzy: