Nasza oferta

Neurorehabilitacja C-EYE

C-EYE - system do obiektywizacji stanu i neurorehabilitacji osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju.
Właściwości C-EYE dają możliwość stymulacji funkcji językowych, wzrokowo – przestrzennych, pamięci, myślenia, umiejętności komunikacji.

Tego typu neurorehabilitacja przeznaczona jest m.in. dla osób z:
- niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną (z każdym stopniem niepełnosprawności),
- mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD),
- dystrofią mięśniową (m.in. dystrofia Duchenne’a),
- spektrum autyzmuwróć
Nasi partnerzy: