Nasza oferta

Fizjoterapia

Ćwiczenia zmierzające do poprawy stanu fizycznego dziecka:

Ćwiczenia bierne, redresyjne
Ruch prowadzony jest siłą zewnętrzną, bez czynnego udziału dziecka w celu niedopuszczenia lub zlikwidowania przykurczów torebki stawowej, mięśni i ścięgien.

Ćwiczenia czynne
Polegają na pokonaniu siły grawitacji aktywizowanej części ciała, przy wykorzystaniu przez chorego siły własnych mięśni bez pomocy terapeuty.

Ćwiczenia czynne w odciążeniu
Ćwiczenia te polegają na samodzielnym wykonywaniu ruchów w stawach przy odciążeniu ćwiczonego odcinka ciała.

Ćwiczenia czynne z oporem
Ćwiczenia czynne z oporem są to ćwiczenia wykonywane samodzielnie przez dziecko przeciwko oporowi zewnętrznemu, tzn. innemu niż opór stawiany przez ciężar ciała.

Ćwiczenia oddechowe
Są to powtarzane cykle oddechowe (wdech - wydech) zwiększające pojemność życiową płuc i ogólną wydolność organizmu.

Ćwiczenia koordynacji ruchowej i równowagi
Mają na celu polepszenie automatycznych reakcji organizmu, które odpowiedzialne są za utrzymywanie równowagi oraz uzyskanie poprawy płynności i koordynacji ruchów

Ćwiczenia sprawności manualnej
Polegają na wykonywaniu ćwiczeń poprawiających zdolność wykonywania ruchów precyzyjnych i manipulacyjnych.

Nauka lokomocji
Nauka chodu zależy od uszkodzenia i istniejących deficytów. Stosowane ćwiczenia dążą do tego by w poszczególnych fazach chodu, ruch odbywał się we właściwych stawach i działały odpowiednie mięśnie. Przy zmianach nieodwracalnych konieczne jest zastosowanie mechanizmów zastępczych. W wielu przypadkach bywa to proces bardzo długotrwały.

Terapia ręki
Ma na celu wsparcie dziecka w osiąganiu samodzielności, doskonalenie umiejętności manualnych i motoryki poprzez usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznychwróć
Nasi partnerzy: