Nasza oferta

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna, zwana też Stosowaną Analizą Zachowania, to najbardziej rozpowszechniona terapia zachowań dzieci z zaburzeniami rozwoju, zwłaszcza z autyzmem. Polega w uproszczeniu na tym, by wzmacniać pożądane zachowania dziecka i dążyć do zastępowania nimi zachowań niepożądanych. Inaczej mówiąc, gdy dziecko na daną sytuację zareaguje w sposób zgodny z założeniami, otrzymuje jakiś rodzaj nagrody (niekoniecznie rzeczowej).

Terapia ta polega na stworzeniu środowiska, w którym dziecko odczuwa pozytywne skutki tych zachowań, które chcemy wypracować.wróć
Nasi partnerzy: