Joanna Zborowska - dyrektor, nauczyciel, psycholog kliniczny, neurologopeda kliniczny, diagnosta MFDR, pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta WWR, seksuolog kliniczny, instruktor dogoterapii osób niepełnosprawnych


Neurologopeda kliniczny, psycholog kliniczny, oligofrenopedagog, diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowa (MFDR), specjalista z zakresu diagnostyki i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi, w szczególności dzieci ze spektrum autyzmu.

Wykładowca akademicki, organizator i uczestnik czynny licznych konferencji naukowych, autor, publikacji z dziedziny neurorozwoju i zaburzeń neurorozwojowych.

Ukończenie kursów: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dietetyka, usprawnianie po laryngoktomii, monachijska funkcjonalna diagnostyka rozwojowa, usprawnianie procesów lewo i prawo półkulowych.

Najważniejsze publikacje:
1. Terapia dysfunkcji procesu komunikacji: dysartria - studium przypadku.
2. Socjolingwistyczne aspekty rozwoju dzieci z autyzmem - próby terapii remediacji kognitywnej i farmakologicznej.
3. Analiza lęku separacyjnego jako przeszkody w prawidłowym funkcjonowaniu psychospołecznym dziecka w wieku wczesnoszkolnym.
4. Funkcjonowanie psychospołeczne dziecka niepełnosprawnego po białaczce limfoblastycznej.
5. Etiologia i symptomy deficytu - teoria umysłu w autyzmie.
6. Dojrzałość neuromotoryczna dziecka ze spektrum autyzmu a dojrzałość szkolna.
7. Zastosowanie metody biofeedbeack u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi.
8. Od ISOTYPE do Makatonu - rozwój komunikacji obrazkowej.
Nasi SpecjaliściPaulina Haba - nauczyciel, pedagog specjalny, tyflopedagog, terapeuta ręki
Paulina Haba
nauczyciel, pedagog specjalny, tyflopedagog, terapeuta ręki
Joanna Gierszewska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Joanna Gierszewska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Jolanta Radtke - pomoc nauczyciela
Jolanta Radtke
pomoc nauczyciela
Zuzanna Lis - koordynator, oligofrenopedagog, asystent nauczyciela, terapeuta ręki, dogoterapeuta
Zuzanna Lis
koordynator, oligofrenopedagog, asystent nauczyciela, terapeuta ręki, dogoterapeuta
Magdalena Kotlińska - pomoc nauczyciela
Magdalena Kotlińska
pomoc nauczyciela
Elżbieta Pacyna-Małysz - pomoc nauczyciela, terapeuta zajęciowy
Elżbieta Pacyna-Małysz
pomoc nauczyciela, terapeuta zajęciowy
Krystyna Sadowska - fizjoterapeuta
Krystyna Sadowska
fizjoterapeuta
Anna Jesse - fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej
Anna Jesse
fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej
Katarzyna Fiuk - logopeda
Katarzyna Fiuk
logopeda
Karolina Cerk - pomoc nauczyciela
Karolina Cerk
pomoc nauczyciela
Weronika Jaskulska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Weronika Jaskulska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Katarzyna Furs - fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, pedagog,  oligofrenopedagog
Katarzyna Furs
fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, pedagog, oligofrenopedagog
Anna Dziemianko - pedagog
Anna Dziemianko
pedagog
Paweł Kozłowski - fizjoterapeuta
Paweł Kozłowski
fizjoterapeuta
Magdalena Bełka - muzykoterapeuta
Magdalena Bełka
muzykoterapeuta
Anna Kozieł - nauczyciel, pedagog specjalny, terapeuta ręki, terapeuta EEG Biofeedback
Anna Kozieł
nauczyciel, pedagog specjalny, terapeuta ręki, terapeuta EEG Biofeedback
Dorota Otto - nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagog, edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, terapia behawioralna
Dorota Otto
nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagog, edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, terapia behawioralna
Anna Wachowiak - nauczyciel języka polskiego, terapeuta
Anna Wachowiak
nauczyciel języka polskiego, terapeuta
Katarzyna Radomska - pedagog, pomoc nauczyciela
Katarzyna Radomska
pedagog, pomoc nauczyciela
Ewelina Szulc - pomoc nauczyciela
Ewelina Szulc
pomoc nauczyciela
Joanna Zborowska - dyrektor, nauczyciel, psycholog kliniczny, neurologopeda kliniczny, diagnosta MFDR, pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta WWR, seksuolog kliniczny, instruktor dogoterapii osób niepełnosprawnych
Joanna Zborowska
dyrektor, nauczyciel, psycholog kliniczny, neurologopeda kliniczny, diagnosta MFDR, pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta WWR, seksuolog kliniczny, instruktor dogoterapii osób niepełnosprawnych
Anna Skobel - nauczyciel języka polskiego, neurologopeda
Anna Skobel
nauczyciel języka polskiego, neurologopeda
Tatiana Gołubińska - nauczyciel, oligofrenopedagog
Tatiana Gołubińska
nauczyciel, oligofrenopedagog
Zuzanna Lis - koordynator, oligofrenopedagog, asystent nauczyciela, terapeuta ręki, dogoterapeuta
Zuzanna Lis
koordynator, oligofrenopedagog, asystent nauczyciela, terapeuta ręki, dogoterapeuta
Paulina Kiliańska - nauczyciel edukacji specjalnej, oligofrenopedagog
Paulina Kiliańska
nauczyciel edukacji specjalnej, oligofrenopedagog
Maria Piątek - pomoc nauczyciela
Maria Piątek
pomoc nauczyciela
Aneta Rudzka - fizjoterapeuta, pomoc nauuczyciela
Aneta Rudzka
fizjoterapeuta, pomoc nauuczyciela
Aleksandra Kasak - pomoc nauuczyciela
Aleksandra Kasak
pomoc nauuczyciela
Nasi partnerzy: