Galeria zdjęć


Nasza oferta


Witamy


Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy stwarza bardzo korzystne warunki do nauki i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz ze sprzężonymi zaburzeniami od wykrycia niepełnosprawności do 25 roku życia. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i edukacyjne w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. Zajęcia prowadzone są grupowo, co integruje dzieci i uczy interakcji społecznych oraz indywidualnie, zgodnie z potrzebami i programem terapeutycznym. Zajęcia prowadzi zespół specjalistów:...Czytaj więcej

Opinie o nas

Współpraca w grupach fantastyczna

Barbara Witkowska


Dla Rodziców

ZASADY PRZYJĘCIA DZIECKA DO OŚRODKA REHABILIACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO Do OREW przyjmowane są dzieci na podstawie: orzeczenia PPP o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,orzeczenia PPP o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i chorobami, skierowania od lekarza, które jest wymagane od każdego dziecka, które w placówce korzysta ze świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej. podania rodziców lub prawnych opiekunów do dyrektora OREW. W przypadku dziecka realizującego obow... Czytaj więcej


Aktualności

Wstępny nabór program „Rehabilitacja 25 plus”

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy OTWIERA ... Czytaj więcej

Nowa strona

Witamy serdecznie na stronie internetowej Ośrodka Rewalidac... Czytaj więcej


Czytaj wszystkie


Nasz Facebook

Dokumenty do pobrania


Kliknij by pobrać wniosek o przyjęcie do OREW

Kliknij by pobrać wniosek o wydanie zezwolenia o realizację obowiązku szkolnego poza szkołą

Kliknij by pobrać wniosek o przyjęcie na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w OREW

Nasi partnerzy: